Informare : Arhivele Nationale

//Informare : Arhivele Nationale

Informare : Arhivele Nationale

În vederea respectării prevederilor art. 19, alin. 2, lit. b din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată și a Ordinului ministrului Afacerilor Interne nr. 137/27 septembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, operatorii economici prestatori de servicii arhivistice sunt obligați, în momentul depunerii cererilor de înregistrare/modificare a domeniului de activitate și autorizare a funcționării, să-și declare fie la sediul social, fie la punctele de lucru unul dintre codurile CAEN specifice domeniului de activitate, 9101 – activități ale bibliotecilor și arhivelor, respectiv 1814 – legătorie și servicii conexe, având totodată posibilitatea să-și desfășoare activitatea și la terți.
Informațiile privind îndeplinirea acestei obligații vor fi puse la dispoziția reprezentanților Arhivelor Naționale prin certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, anexă la documentația depusă pentru obținerea autoritzației de funcționare din partea conducerii instituției noastre.

By |2017-01-30T12:20:59+00:00January 30th, 2017|Informatii|0 Comments

About the Author:

Sigur si eficient

Oferim tuturor clientilor si potentialilor clienti consiliere gratuita in vederea stabilirii etapelor necesare pentru organizarea interna a documentelor existente. Este suficient sa trasmiteti o cerere prin mijloacele de contact puse la dispozitie, iar noi vom veni la dumneavoastra in cel mai scurt timp posibil.

Reconditionare

Oferim clientilor nostri posibilitatea reconditionarii dosarelor vechi in cazul in care acestea au un grad crescut de deteriorare. Practic, fiecare dosare este refacut prin aplicare de coperti si inscrisuri noi, cusuturi noi precum si generare opis daca este cazul.